CELE I STRATEGIA

Kierunki i misja

Kierunki działania Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Koszalinie można streścić w następujących zdaniach:

 • Spółka stwarza jak najlepsze warunki dostawy ciepła dla obecnych i przyszłych klientów,
 • Spółka posiada najmocniejszą markę handlową w sektorze ciepłowniczym w Koszalinie,
 • Spółka stosuje najnowsze technologie w produkcji, przesyle i dystrybucji energii cieplnej,
 • Spółka dąży do optymalizacji kosztów sprzedaży ciepła, uwzględniając w długoletnich planach rozwojowych produkcję energii cieplnej w skojarzeniu z energią elektryczną,
 • Spółka dba o ochronę środowiska naturalnego na terenie miasta Koszalina, posiadającego tytuł „Zielonego miasta”.

Misja Spółki MEC Koszalin to:

„Przyjazne i ekologiczne ciepło w miejscu i czasie oczekiwanym przez klienta.

Cele Spółki MEC

Podstawowy cel, do którego dąży Spółka MEC zawiera się w następującym stwierdzeniu:

„Zapewnić odbiorcom niezawodną dostawę ekologicznego i bezpiecznego ciepła,
po możliwie optymalnych cenach”.

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie dąży do uzyskania miana regionalnego lidera w branży ciepłowniczej oraz dystrybutora energii cieplnej stosującego technologie bezpieczne dla środowiska naturalnego. Osiągnięcie tej pozycji możliwe będzie dzięki realizowanym przez firmę wysokim standardom jakości usług oraz przez utrzymanie możliwie optymalnych cen energii cieplnej na lokalnym rynku ciepłowniczym.

Główne cele to:

 • dbałość o ochronę środowiska w Koszalinie i regionie,
 • doskonalenie jakości,
 • opłacalność i efektywność działań Spółki,
 • przyłączanie nowych odbiorców ciepła do m.s.c.,
 • obniżenie kosztów wytwarzania, przesyłu i dystrybucji ciepła,
 • ścisła współpraca na linii źródło ciepła – dystrybutor – klient, której efektem powinno być wskazanie możliwości oszczędzania ciepła i obniżenia kosztów jego wytwarzania,
 • adaptacja kadry firmy do nowych warunków funkcjonowania (reorientacja firmy na klienta). Poza techniczną jakością usług, właściwy kontakt z klientem i kultura obsługi (reklamacje, sposób rozliczania itp.) winny być potwierdzeniem najwyższego poziomu usług,
 • reakcja na stały, bardzo znaczący postęp techniczny w branży ciepłowniczej i skuteczne wdrażanie nowoczesnych technik i technologii w firmie, innowacyjność w dziedzinie wytwarzania energii cieplnej.

Nakreślona misja firmy stwarza możliwości spełnienia tych warunków i wymaga podjęcia skutecznych działań modernizacyjno-rozwojowych. Podstawowym elementem takiego planu działania, jest realizacja optymalnego programu inwestycyjnego, co w zdecydowanej większości jest gwarantem i środkiem do realizacji przyjętych celów.

Strategie

 1. Spółka MEC Koszalin zamierza realizować strategię ekspansji sprzedaży w powiązaniu z dbałością o środowisko naturalne i z redukcją kosztów związanych z wytworzeniem, przesyłem i dystrybucją ciepła.
 2. Powyższa strategia będzie realizowana poprzez następujące strategie cząstkowe:
  • modernizacja i automatyzacja ciepłowni DPM i FUB,
  • zmniejszenie kosztów z tytułu obsługi oraz strat na przesyle i dystrybucji ciepła,
  • podłączanie nowych obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej,
  • MEC bliżej klienta (dążenie do kompleksowej obsługi odbiorcy).
Skip to content