EKOLOGIA

Działania MEC w dziedzinie ograniczania uciążliwości emisji

Większość działań inwestycyjnych, modernizacyjnych oraz organizacyjnych realizowanych od kilku lat w przedsiębiorstwie związanych jest bezpośrednio z ochroną środowiska.

Główne kierunki działań związanych z ochroną środowiska

 • poprawa warunków technicznych emisji do atmosfery,
 • znaczne zmniejszenie emisji pyłu poprzez zastosowanie wysoko sprawnych odpylaczy,
 • zmniejszenie emisji tlenku węgla,
 • zmniejszenie emisji związków węglowodorowych,
 • możliwość zmniejszenia emisji SO2 przy zmianie paliwa na lepsze,
 • zdecydowana poprawa technicznych warunków emisji: prędkości i temperatury spalin oraz wysokości emitera i wyniesienia spalin,
 • zmniejszenie zużycia nośników energii,
 • ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz ilości odpadów,
 • ograniczenie strat ciepła,
 • usprawnienia w zakresie zarządzania środowiskiem.

Dowiedziono, że zmniejszenie zużycia nośników energii oraz strat ciepła, to najlepsze i zwykle najtańsze sposoby ograniczenia ładunku wytwarzanych zanieczyszczeń.

Dokonania w zakresie ochrony środowiska:

 • dzięki propagowaniu ograniczania zapotrzebowania ciepła (poprzez termorenowację, automatykę) Spółka MEC doprowadziła do rzeczywistej eliminacji zanieczyszczeń powietrza, ponieważ w efekcie tych działań ograniczyła zużycie paliwa,
 • poprawa jakości paliwa (spalane jest paliwo dobrej jakości, o niskiej zawartości popiołu i siarki),
 • zmniejszenie zużycia paliwa poprzez wzrost sprawności kotłów (modernizacja pierwszych kotłów wykazała wzrost ich sprawności o około 5 procent),
 • zmniejszenie całkowitego zużycia paliwa o prawie 10-15 procent z racji wyższej sprawności energetycznej dużych jednostek kotłowych,
 • ograniczenie strat ciepła sieci ciepłowniczych,
 • zmniejszenie zużycia energii elektrycznej (poprzez zainstalowanie przetworników częstotliwości do płynnej regulacji pomp i wentylatorów),
 • modernizacja węzłów cieplnych,
 • likwidacja własnych lokalnych kotłowni węglowych,
 • likwidacja węzłów hydroelewatorowych (efektem jest zwiększenie bezpieczeństwa systemu oraz zmniejszenie zużycia energii cieplnej o około 17 procent).
Skip to content