PRZYŁĄCZ SIĘ

Co należy zrobić, żeby zostać odbiorcą ciepła i jak podłączyć się do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Jeśli dotychczas nie byłeś klientem MEC Koszalin sp. z o.o., a dokonałeś słusznego wyboru i chcesz przyłączyć swój obiekt do miejskiej sieci ciepłowniczej lub jesteś projektantem i potrzebujesz przedłożyć oświadczenie do wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę złóż najpierw zapytanie  o możliwość przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej MEC Koszalin. Druk tutaj.

Sprawdzimy czy jest możliwość podłączenia Twojego obiektu do naszej sieci:

 • zbadamy zagadnienia techniczne związane z naszą siecią ciepłowniczą,
 • przeanalizujemy potencjalną trasę przebiegu przyłącza,
 • ocenimy możliwości jej realizacji ze strony formalno-prawnej,
 • wykonamy wstępną analizę uwarunkowań terenowych oraz ekonomicznych planowanej inwestycji,
 • zweryfikujemy uzbrojenie terenu na mapach GIS,
 • wykonamy wstępną ocenę racjonalności przyłączania do m.s.c.

Powyższe czynności pozwolą usprawnić dalsze etapy przyłączenia, a w szczególności umożliwią wychwycenie ewentualnych problemów już na wczesnym etapie współpracy, co przyspieszy proces przyłączeniowy.

Po uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi, złóż wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do m.s.c. Druk tutaj.

 1. Wypełnij wniosek i dołącz następujące dokumenty:

W przypadku odbiorcy prywatnego:

 • plan zabudowy lub szkic sytuacyjny obiektu wnioskodawcy,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu, którego dotyczy wniosek.

W przypadku przedsiębiorcy:

 • tytuł prawny do obiektu
 • wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o prowadzeniu działalności lub inny dokument upoważniający do prowadzenia działalności (np. rejestr stowarzyszeń),
 • numer identyfikacji podatkowej NIP,
 • zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.
 • pełnomocnictwo do reprezentowania/występowania w imieniu Inwestora, w przypadku reprezentowania przez pełnomocnika.
 1. Wypełniony wniosek wraz z dołączonymi dokumentami należy złożyć w sekretariacie MEC sp. z o.o. w Koszalinie, ul. Łużycka 25 A, pokój, nr 10 tel. 94 347-44-10, 94 347-44-25.
 2. Przedsiębiorstwo nasze określi warunki przyłączenia lub wstępne warunki przyłączenia w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku. Warunki przyłączenia zostaną przekazane odbiorcy wraz z projektem umowy przyłączeniowej (warunki przyłączenia są ważne dwa lata od dnia ich określenia, wstępne warunki przyłączenia przez rok).
 3. Po podpisaniu umowy strony (odbiorca i MEC) przystępują do realizacji inwestycji zgodnie z postanowieniami umowy przyłączeniowej.
 4. Podpisanie umowy jest podstawą do rozpoczęcia realizacji zadania inwestycyjnego.

Realizacja zadania obejmuje:

  • opracowanie dokumentacji technicznej przez specjalistyczne biuro projektowe i uzgodnienie w MEC Koszalin,
  • realizację inwestycji w oparciu o dokumentację techniczną,
  • odbiór końcowy i zakończenie inwestycji przy udziale instytucji i urzędów, niezbędnych w danym zakresie inwestycyjnym oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.
 1. Po dokonaniu inwestycji odbiorca podpisuje Umowę kompleksową dostarczania ciepła w Dziale Obsługi Klienta, MEC sp. z o.o. w Koszalinie, ul. Łużycka 25 A – parter, nr tel. 94 347-44-01, 94-347-45-78.
Skip to content