PRZYŁĄCZ SIĘ

Co należy zrobić, żeby zostać odbiorcą ciepła i jak podłączyć się do miejskiej sieci ciepłowniczej.

 1. Jeśli dotychczas nie byłeś klientem MEC Koszalin sp. z o.o., a dokonałeś słusznego wyboru i chcesz przyłączyć swój obiekt do miejskiej sieci ciepłowniczej, koniecznie zgłoś się do Działu Obsługi Klienta przy ul. Łużyckiej 25 A, aby pobrać wniosek o wydanie warunków przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej.
 2. Wypełnij wniosek i dołącz następujące dokumenty:

  W przypadku odbiorcy prywatnego:

  • plan zabudowy lub szkic sytuacyjny obiektu wnioskodawcy,
  • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu, którego dotyczy wniosek.

  W przypadku przedsiębiorcy:

  • tytuł prawny do obiektu
  • wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o prowadzeniu działalności lub inny dokument upoważniający do prowadzenia działalności (np. rejestr stowarzyszeń),
  • numer identyfikacji podatkowej NIP,
  • zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.
 3. Wypełniony wniosek wraz z dołączonymi dokumentami należy złożyć w sekretariacie MEC sp. z o.o. w Koszalinie, ul. Łużycka 25 A, pokój, nr 10 tel. 94 347-44-10, 94 347-44-25.
 4. Przedsiębiorstwo nasze określi warunki przyłączenia lub wstępne warunki przyłączenia w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku. Warunki przyłączenia zostaną przekazane odbiorcy wraz z ofertą przyłączeniową (warunki przyłączenia są ważne dwa lata od dnia ich określenia, wstępne warunki przyłączenia przez rok).
 5. Odbiorca pisemnie zgłasza akceptację oferty przyłączeniowej.
 6. MEC opracowuje umowę przyłączeniową, którą przesyła do podpisu odbiorcy.
 7. Po podpisaniu umowy strony (odbiorca i MEC) przystępują do realizacji inwestycji zgodnie z postanowieniami umowy przyłączeniowej.
 8. Podpisanie umowy jest podstawą do rozpoczęcia realizacji zadania inwestycyjnego.

  Realizacja zadania obejmuje:

  • opracowanie dokumentacji technicznej przez specjalistyczne biuro projektowe i uzgodnienie w MEC Koszalin,
  • realizację inwestycji w oparciu o dokumentację techniczną,
  • odbiór końcowy i zakończenie inwestycji przy udziale instytucji i urzędów, niezbędnych w danym zakresie inwestycyjnym oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.
 9. Po dokonaniu inwestycji odbiorca podpisuje umowę sprzedaży ciepła w Dziale Obsługi Klienta, MEC sp. z o.o. w Koszalinie, ul. Łużycka 25 A – parter, nr tel. 94 347-44-01, 94-347-45-78.
Skip to content