Optymalizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w Koszalinie

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie realizuje Projekt pn. „Optymalizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w Koszalinie” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – działanie 9.2 Efektywna dystrybucja energii.

O projekcie

  • Nazwa projektu Optymalizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w Koszalinie
  • Nr projektu POIS.09.02.00-00-036/10
  • Beneficjent: Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie
  • Wartość projektu 18 439 052,12 PLN
  • Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej 7 481 001,84 PLN
  • Okres realizacji projektu 2007 – 2015

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

www.pois.gov.pl

Projekt obejmuje

  • modernizację izolacji sieci napowietrznych – 0,7 km
  • modernizację przyłączy i sieci rozdzielczej – 9,6 km
  • modernizację węzłów cieplnych – 7 szt. (3 grupowe i 4 indywidualne) w wyniku czego powstanie 12 szt.

Cel główny projektu:

Poprawa stanu infrastruktury energetycznej w celu zmniejszenie strat energii powstających w procesie przesyłu i dystrybucji ciepła w systemie ciepłowniczym MEC Sp. z o.o. w Koszalinie.

W ten sposób Projekt przyczyni się do oszczędności nieodnawialnych zasobów energetycznych oraz wpłynie pozytywnie na stan środowiska naturalnego, poprzez polepszenie stanu powietrza atmosferycznego w regionie.

Skip to content