Miejska Energetyka Cieplna spółka z o.o. w Koszalinie realizuje projekt pn. „Budowa wysokosprawnej jednostki kogeneracji o łącznej mocy elektrycznej i cieplnej powyżej 10 MW na gaz”, dofinansowany ze środków NFOŚiGW, zgromadzonych na rachunku Funduszu Modernizacyjnego.

Dofinansowano ze środków Funduszu Modernizacyjnego

O projekcie

Nazwa projektu: Budowa wysokosprawnej jednostki kogeneracji o łącznej mocy elektrycznej i cieplnej powyżej 10 MW na gaz.

Nazwa i numer programu priorytetowego NFOŚiGW: 4.10 Kogeneracja dla Ciepłownictwa.

Część 1) Budowa lub/i przebudowa jednostek wytwórczych o łącznej mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 10 MW.

Beneficjent: Miejska Energetyka Cieplna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie

Wartość projektu: 40.000.000,00 PLN

Dotacja NFOŚiGW: do 18.500.000,00 PLN

Pożyczka NFOŚiGW: do 18.500.000,00 PLN

Cele i zakres projektu

Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie sprawności miejskiej sieci ciepłowniczej, zapobieganie awariom oraz optymalizacja przesyłu ciepła do innych części miasta.

Zakres projektu polega na budowie nowego źródła wytwarzania energii cieplnej o mocy 5,06 MWt i elektrycznej o mocy 5,36 MWe, opartego na technologii kogeneracji, zasilanego paliwem gazowym. Zakres projektu obejmuje również budowę przyłączy, w tym przyłącza ciepłowniczego.

Budowa nowego źródła w technologii kogeneracji gazowej przyczyni się do osiągnięcia statusu efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego.

Skip to content