Miejska Energetyka Cieplna w Koszalinie otrzymała 11 mln złotych dotacji ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu „Optymalizację systemu ciepłowniczego w Koszalinie”.

W dniu 6 września 2011 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana umowa na realizację projektu, którego łączny koszt wyniesie 26 mln złotych. W obecności ministra Stanisława Gawłowskiego a zarazem przewodniczącego NFOŚiGW umowę podpisał prezes NFOŚiGW Jan Rączka oraz ze strony MEC Koszalin prezes Grażyna Bielawska-Cieśla oraz prokurent Robert Mania. W ramach kwoty 11 mln zł MEC uzyska częściową refundację już zrealizowanych inwestycji w latach 2007-2011 oraz dofinansowanie do planowanych inwestycji latach 2012-2015.

Inwestycja, na którą MEC pozyskał dofinansowanie obejmuje modernizację ponad 10 km sieci ciepłowniczych oraz modernizację 7 węzłów cieplnych.

Celem projektu jest poprawa stanu infrastruktury energetycznej w celu zmniejszenia strat energii powstających w procesie przesyłu i dystrybucji ciepła w systemie ciepłowniczym MEC Koszalin, zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii na obszarze Koszalina, zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o ok. 4.000 ton., poprawa jakości życia mieszkańców Koszalina, obniżenie kosztów eksploatacji systemu ciepłowniczego a tym samym polepszenie rezultatów ekonomicznych Spółki (rentowności, niezawodności, jakości produktu jakim jest Ciepło Systemowe).

MEC Koszalin zgłosił projekt do konkursu 5 lipca 2010 roku. Po trwającej około roku ocenie formalnej oraz merytorycznej I-go i II-go stopnia wszystkich 52 wniosków zgłoszonych do konkursu, dokonanej przez Narodowy Fundusz Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, projekt MEC Koszalin trafił na 10 miejsce listy rankingowej. Stanisław Gawłowski: Cieszę się, że MEC Koszalin, a także inne spółki komunalne, które kiedyś nadzorowałem bardzo aktywnie uczestniczą w różnego rodzaju projektach dotyczących ochrony środowiska i potrafią ambitnie walczyć o pieniądze, przygotowywać dobre projekty, nie bać się tych procedur. To naprawdę dobrze świadczy o ambicjach ludzi zarządzających tymi firmami.

Grażyna Bielawska-Cieśla: Mamy duże doświadczenie w realizacji projektów krajowych i unijnych. Chyba jesteśmy jedyną firmą ciepłowniczą w Polsce, która po raz drugi wykorzysta środki unijne na modernizację lokalnego systemu ciepłowniczego. Tym samym suma kosztów inwestycji obu projektów przekroczy kwotę 50 mln zł, stawiając ją w szeregu największych inwestycji ostatnich lat w Koszalinie.

Skip to content