Zakończenie inwestycji w Sianowie

W dniu 13 grudnia 2013 r. w Sianowie odbyło się uroczyste zakończenie projektu „Ograniczenie emisji gazów i pyłów do atmosfery z kotłowni osiedlowej zlokalizowanej przy ul. Słowackiego 30 w Sianowie” i przekazania inwestycji do użytku.

W spotkaniu uczestniczyli: Andrzej Kierzek – Zastępca Prezydenta Koszalina, Maciej Berlicki – Burmistrz Sianowa, Marcin Posmyk – Zastępca Burmistrza Sianowa, Waldemar Grzybowski – Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka”, przedstawiciele wykonawców prac modernizacyjnych: Mirosław Loch –Prezes Zarządu firmy Softechnik i Józef Dyderski z firmy HEB sp. j. oraz przedstawiciele Miejskiej Energetyki Cieplnej w Koszalinie: Grażyna Bielawska-Cieśla – Prezes Zarządu, Jacek Cybulski – Zastępca Dyrektora ds. Eksploatacji, Robert Mania – Zastępca Dyrektora ds. Marketingu i Rozwoju, Maciej Polakowski – Kierownik Zakładu Produkcji Przesyłu i Dystrybucji oraz Henryk Pielesiak – Kierownik Sekcji Elektroenergetycznej.

Projekt obejmował montaż nowego kotła gazowego w węźle ciepłowniczym wraz z montażem instalacji technologicznych, elektroenergetycznych i AKPiA oraz modernizację sianowskiej kotłowni osiedlowej, w zakresie: modernizacji kotła KRm-2.33 wraz z urządzeniami towarzyszącymi, modernizacji układu technologicznego i układów zasilania elektroenergetycznego, sterowania, sygnalizacji i wizualizacji oraz montaż urządzeń odpylających.

Efektem realizacji inwestycji jest znaczna redukcja emisji pyłów i gazów do atmosfery na terenie miasta i gminy Sianów. Zwiększyła się także sprawność produkcji i bezpieczeństwo dostaw ciepła do odbiorców. Dodatkowo, dzięki uruchomieniu nowej kotłowni gazowej w osiedlowym węźle ciepłowniczym, w okresie letnim możliwe jest wyłączanie z ruchu kotłowni węglowej i wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej, co pozwala na ograniczanie strat na przesyle ciepła.

Całkowite nakłady poniesione na modernizację systemu ciepłowniczego Sianowa w latach 2007-2013 wynoszą 3 mln 233 tys. zł.

Skip to content