Dzieci posadziły z nami i prezydentem Koszalina kilkadziesiąt drzewek

Miejska Energetyka Cieplna zorganizowała akcję sadzenia drzew na obu osiedlach Koszalińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. O pomoc poprosiliśmy prezydenta miasta, KTBS, przedstawicieli samorządu oraz dzieci z dwóch koszalińskich przeszkoli.

Akcja sadzenie drzew wpisuje się w działalność MEC. – Poza realizowaniem swoich głównych zadań, podejmujemy także prospołeczne i proekologiczne działania, służące wszystkim mieszkańcom Koszalina. Szczególną wagę przykładamy do dbałości o wspólne dobro, jakim jest środowisko naturalne, stąd akcja sadzenia drzew – mówi Robert Mania, prezes zarządu MEC.

Prezydent Koszalina Piotr Jedliński (z prawej) z prezesem MEC Robertem Manią, przy wydatnej pomocy dzieci z Przedszkola Integracyjnego, sadzili drzewa na osiedlu Unii Europejskiej.

Firma poprosiła o pomoc prezydenta Koszalina Piotra Jedlińskiego, Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego (jego pracownicy razem z pracownikami MEC przygotowali akcję), przedstawicieli samorządu oraz dzieci z Przedszkola Integracyjnego i Przedszkola nr 12. Drzewa zostały posadzone na obu osiedlach KTBS. To nie ostatnia akcja tego typu.

Skip to content