Koszalińska MEC wśród najlepszych firm ciepłowniczych w kraju

Miejska Energetyka Cieplna w Koszalinie uplasowała się na drugim miejscu w corocznym ogólnopolskim rankingu przedsiębiorstw energetyki cieplnej. Ranking przygotowuje redakcja „Dziennika Gazety Prawnej”. Ranking jest przygotowywany co roku i publikowany w gospodarczym dodatku „Dziennika Gazety Prawnej”, w „Strefie Gospodarki”. W ubiegłym roku uplasowaliśmy się na trzecim miejscu, w tym – na drugim.

Podczas oceny przedsiębiorstw eksperci redakcji biorą pod uwagę m.in. poziom inwestycji, dane finansowe firm, ich skalę działania i wielkość. W przypadku naszej spółki uznanie jurorów zdobyło również zaangażowanie w życie miasta. – Chcemy być partnerem zarówno dla samorządu, jak i dla wszystkich mieszkańców, i to nie tylko dlatego, że jesteśmy firmą z większościowym udziałem kapitału samorządowego. Myślę, że cechuje nas otwartość, chęć angażowania się w nowe inicjatywy i troska o nasze miasto – mówi Robert Mania, prezes zarządu MEC.

Spółka aktywnie działa na różnych polach, wpisując się w promocję miejskiego hasła „Koszalin – centrum Pomorza”. Z Urzędem Miasta i innymi instytucjami realizuje miejski program ograniczania niskiej emisji, odpowiadającej w głównym stopniu za zanieczyszczenie powietrza. W ostatnich kilkunastu latach spółka obniżyła emisję pyłów ze swoich ciepłowni ponad dwudziestokrotnie, a wywołującego efekt cieplarniany CO2 o 60%. W 2019 roku rozpocznie się budowa dodatkowych układów odpylania i odsiarczania, które jeszcze bardziej ograniczą emisję.

Troska o ekologię to również szeroka akcja edukacyjna, prowadzona w przedszkolach i szkołach. MEC przekazuje im materiały edukacyjne przeznaczone do prowadzenia lekcji ciepła systemowego na poszczególnych etapach przedszkolnej i szkolnej edukacji. W ten sposób firma trafia do najmłodszych mieszkańców miasta, a starszych o swojej działalności informuje w corocznym  biuletynie „Ciepły Koszalin”, dołączanym do lokalnej prasy, oraz za pośrednictwem internetu. Informacje przekazywane są  także przy bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami.

Firma włącza się w przedsięwzięcia kulturalne, sportowe, charytatywne i rekreacyjne, organizowane przez instytucje kulturalne, kluby sportowe, stowarzyszenia czy grupy mieszkańców.

Skip to content