Lekcje ciepła systemowego w SP 9. Jednym z „wykładowców” – prezydent Koszalina

Miejska Energetyka Cieplna w Koszalinie organizuje w poszczególnych szkołach i przedszkolach lekcje ciepła systemowego. Wspomaga nas w tym prezydent Koszalina Piotr Jedliński, który przybliża najmłodszym ekologiczne zasady.

Co to jest ciepło systemowe i dlaczego MEC postanowiła zainteresować tą tematyką koszalińskie szkoły i przedszkola? Otóż ciepło systemowe to energia cieplna, wytwarzana w profesjonalnych, dużych ciepłowniach, takich ja te należące do MEC, przy ul. Mieszka I i Słowiańskiej. Opał spalany jest w nich w sposób maksymalnie efektywny, zapewniający redukcję szkodliwych substancji (jak m.in. rakotwórczy benzo(a)piren), oraz oczyszczenie spalin w 97 procentach. Proces produkcji jest stale kontrolowany, a ciepło (na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody) przesyłane jest do odbiorców siecią ciepłowniczą.

Lekcje ciepła systemowego, jak te prowadzone w Szkole Podstawowej nr 9, mają za zadanie przybliżyć dzieciom zagadnienia związane z bezpiecznym dla środowiska wytwarzaniem energii cieplnej. Uczniowie poznają, dlaczego duże ciepłownie są bezpieczne dla środowiska, wygodne i bezpieczne dla użytkowników, a indywidualne piece, również przecież opalane węglem, najczęściej już nie.

W SP nr 9 ekologiczne zajęcia miała już część pierwszaków. Do końca roku szkolnego szkoła chce przeprowadzić je w klasach 1 – 3. Dla takich bowiem klas przygotowane zostały scenariusze lekcyjne, na podstawie których prowadzone są lekcje ciepła systemowego. Scenariusze, dostarczone szkole przez MEC, zostały opracowane przez profesjonalnych dydaktyków w ramach programu promocji ciepła systemowego, prowadzonego pod auspicjami Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie.

Oprócz scenariuszy MEC dostarcza też czteroczęściowe komplety bajek o Czerwonym Kapturku walczącym ze smogiem, do których nawiązują scenariusze – to właśnie jedną z tych bajek czytał dzieciom w „dziewiątce” prezydent, zaznajamiając je z ekologicznymi zasadami. Ekologiczne przesłanie miało też krótkie przedstawienie, przygotowane przez szkołę. Całość zaś została okraszona dwoma tanecznymi występami, jak na szkołę z klasami baletowymi przystało.

Skip to content