MEC Koszalin na Ogólnopolskim Szczycie Energetycznym

W Gdańsku zorganizowano dwudniowy Ogólnopolski Szczyt Energetyczny. Jego IX edycja poświęcona była wyzwaniom stojącym przed polską energetyką i odbywała się pod hasłem „Energetyka dla gospodarki – gospodarka dla energetyki”. W obradach uczestniczył prezes zarządu Miejskiej Energetyki Cieplnej w Koszalinie, Robert Mania.

Na Ogólnopolskim Szczycie Energetycznym pojawili się przedstawiciele kluczowych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo energetyczne i gospodarcze kraju, politycy, ekonomiści oraz przedstawiciele biznesu i nauki. Spotkanie patronatem objęły ministerstwa, państwowe agencje i instytucje, ambasady poszczególnych państw oraz samorządowe, biznesowe i naukowe instytucje i organizacje.

Dyskusje prowadzone podczas Szczytu dotyczyły zabezpieczenia polskiej gospodarki i jej strategicznych sektorów pod kątem ryzyk, wynikających z sytuacji międzynarodowej, a także reorganizacji polskiego rynku energii, Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku, Europejskiego Zielonego Ładu, czy energetyki jądrowej.

Jedna z dyskusji podczas Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego, dotycząca nowych warunków rozwoju ciepłownictwa. Drugi z prawej prezes MEC Koszalin, Robert Mania.

Prezes MEC Koszalin był jednym z prelegentów panelu „Nowe uwarunkowania dla rozwoju ciepłownictwa i kogeneracji, program Czyste Powietrze”. Podczas spotkania dyskutowano o nowym systemie wsparcia kogeneracji, preferencjach dla rozwoju efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych, przeanalizowano zaawansowanie programu antysmogowego. Istotnym punktem dyskusji były też inwestycje w ciepłownictwie, zwłaszcza jeżeli chodzi o trendy, finansowanie projektów, czy bariery inwestycyjne. Zastanawiano się nad miejscem samorządów w rozwoju polskiego ciepłownictwa (w szczególności pod kątem gospodarki odpadami), a także wykorzystania OZE w ciepłownictwie systemowym. Prelegenci odnieśli się również do ostatnich zmian w otoczeniu regulacyjnym ciepłownictwa oraz do opinii na temat wzrostu cen uprawnień do emisji CO2 i konsekwencji dla firm ciepłowniczych i ich klientów.

Skip to content