Miejska Energetyka Cieplna na warszawskim XXII Ogólnopolskim Kongresie Energetyczno-Ciepłowniczym

W Warszawie zorganizowano dwudniowy Ogólnopolski Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy POWERPOL. Była to XXII edycja kongresu. Tematem tegorocznej był „Rok 2022: Przełom w polskiej energetyce”.

W kongresie brali udział przedstawiciele rządu, największych w kraju przedsiębiorstw energetycznych i ciepłowniczych, najważniejszych organizacji branżowych, środowisk akademickich i przedstawicieli biznesu. Wśród prelegentów byli m.in. Małgorzata Jarosińska-Jedynak – sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Karol Rabenda – podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Ireneusz Zyska – pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii i sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Bartłomiej Orzeł – pełnomocnik premiera ds. czystego powietrza, Rafał Gawin – prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Artur Michalski – wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, poseł Krzysztof Tchórzewski – przewodniczący sejmowej komisji gospodarki i rozwoju, Jacek Szymczak – Prezes Zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie.

Dyskusja podczas panelu „Rynek ciepła i kogeneracji”. Jednym z prelegentów był Robert Mania, szef MEC Koszalin.

Firmy ciepłownicze reprezentował m.in. Robert Mania, prezes zarządu Miejskiej Energetyki Cieplnej w Koszalinie. Brał udział w panelu poświęconemu rynkowi ciepła i kogeneracji, roli gazu w ciepłownictwie systemowym i indywidualnym, rozwojowi systemów prosumenckich i jego wpływowi na ciepłownictwo, strategiom walki ze smogiem w polskich miastach i ich wpływowi na rynek ciepła systemowego, małym jednostkom ciepłowniczym zarządzanym przez samorządy i kosztom odejścia od węgla.
Podczas kongresu omawiano także kwestie perspektyw dla branży elektroenergetycznej i gazowej, rozwoju odnawialnych źródeł energii, a także coraz silniejszego wpływu sytuacji międzynarodowej na bezpieczeństwo energetyczne.

Skip to content