Odtworzenie układu zasilania prądu stałego na kotłowni DPM przy ul. Mieszka I 20A w Koszalinie – dostawa prostownika PBI 220/20/MS – ROZSTRZYGNIĘCIE

2019-04-09 07:54:52
Ogłoszenie dodane przez: W.MichalakPrzeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Odtworzenie układu zasilania prądu stałego na kotłowni DPM przy ul. Mieszka I 20A w Koszalinie – dostawa prostownika PBI 220/20/MS.~~
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. (94) 347 44 10,  faks (94) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.plwww.meckoszalin.pl

Zamówienie nr 14/ER-4/PE/2019/NU/PU

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w procedurze uproszczonej na odtworzenie układu zasilania prądu stałego na kotłowni DPM przy ul. Mieszka I 20A w Koszalinie – dostawa prostownika PBI 220/20/MS, został wybrany Wykonawca, którego oferta została złożona jako jedyna w niniejszym postępowaniu oraz odpowiada wymaganiom Zamawiającego określonym w zapytaniu ofertowym.

Realizacja przedmiotu zamówienia zostanie zlecona Wykonawcy nr 1, tj. APS Energia S.A., ul. Strużańska 14, 05-126 Stanisławów Pierwszy k/Warszawy, zgodnie z zapytaniem ofertowym i złożoną ofertą, za cenę:

netto: 25 000,00 zł
(słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100),
podatek VAT (23%): 5 750,00 zł
(słownie: pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100),
brutto: 30 750,00 zł
(słownie: trzydzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100).

CZŁONEK ZARZĄDU
dr Adam Wyszomirski

Koszalin, dnia 08.04.2019 r.      

Skip to content