„Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej”

Zadanie realizowane z Państwowego Funduszu Celowego

 

Dofinansowano ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Nazwa zadania: „Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej”

Całkowita wartość Projektu wynosi: 89 872,08 PLN

Dofinansowanie w kwocie: 71 406,24 PLN

W ramach dofinansowania zakupiono sprzęt, który poprawi bezpieczeństwo pracy pracowników MEC Koszalin na wybranych stanowiskach w obszarach:

  • Ostrzeganie i informowanie o toksycznych gazach.
  • Ograniczenie możliwości upadku z wysokości.
  • Ograniczenie osuwania się ziemi w wykopach.
  • Odciążenie układu mięśniowo-szkieletowego pracowników.
  • Zminimalizowanie negatywnego oddziaływania czynnika biologicznego i chemicznego.
Skip to content