Pracownia Analiz Rynkowych Politechniki Koszalińskiej otwarta

Wydział Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej wzbogacił się o nowoczesną salę dydaktyczną dla studentów – Pracownię Analiz Rynkowych. Swój udział w jej powstaniu miała Miejska Energetyka Cieplna.

Pracownia Analiz Rynkowych to wielostanowiskowa sala, zaopatrzona w stanowiska komputerowe i multimedialny, wielofunkcyjny ekran. Zainstalowano tu najnowocześniejsze oprogramowanie do analiz finansowych i statystycznych, z którego aktualnie korzystają największe firmy na świecie. Jak powiedzieli podczas otwarcia przedstawiciele uczelni, oznacza to, że koszalińska uczelnia nie goni świata, ale podąża na równi z nim. Pracownia będzie służyć przede wszystkim studentom Wydziału Nauk Ekonomicznych, ale będą tu prowadzone także inne zajęcia. Wyposażenie i oprogramowanie umożliwi studentom nabycie wiedzy i umiejętności, poszukiwanych przez pracodawców.

Uroczyste otwarcie pracowni Analiz Rynkowych Wydziału Nauk Ekonomicznych.

– Nie ukrywam, że pomagając uczelni w stworzeniu pracowni, zadbaliśmy też o interes naszej firmy. Spośród pracowników MEC Koszalin, mających wyższe wykształcenie, 80 procent to absolwenci Politechniki Koszalińskiej. Inwestując zatem w nabywanie przez studentów określonych umiejętności już na etapie nauki, oszczędzamy czas, a więc i pieniądze, potrzebne na wdrożenie naszych przyszłych, potencjalnych pracowników, do pracy w naszej firmie – powiedział podczas otwarcia pracowni Robert Mania, prezes zarządu Miejskiej Energetyki Cieplnej. Spółka w dużej części sfinansowała utworzenie pracowni.

Skip to content