Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie w podziale na 2 zadania. – ROZSTRZYGNIĘCIE

2019-09-30 07:27:08
Ogłoszenie dodane przez: M.MyzikPrzeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie w podziale na 2 zadania.Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. 94 347 44 10, faks  94 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.plwww.meckoszalin.pl

Zamówienie nr 57/ER-4/FK/2019/NU/PU

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w procedurze uproszczonej naprzeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie w podziale na zadania:
Zadanie nr 1 pn. Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2019,
Zadanie nr 2 pn. Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2020,
został wybrany Wykonawca nr 3, tj. Grupa Gumułka  Audyt Spółka z o.o. Spółka k., ul. Jana Matejki 4, 40-077 Katowice, którego oferta zawiera najniższą cenę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

Realizacja zamówienia zostanie zlecona zgodnie ze złożoną ofertą, za łączną cenę:

łączna wartość netto: 33 000,00 zł
(słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych 00/100),
łączna wartość podatku VAT (23%): 7 590,00 zł
(słownie: siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100),
łączna wartość brutto: 40 590,00 zł
(słownie: czterdzieści tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100).

Prezes Zarządu
Dyrektor
mgr inż. Robert Mania
/podpis na oryginale/
Koszalin, 27.09.2019 r.

Skip to content