Wykluły się dwa pierwsze sokoły w koszalińskim gnieździe

Owocny weekend u koszalińskiej pary sokołów wędrownych, gniazdujących na kominie ciepłowni Miejskiej Energetyki Cieplnej przy ul. Słowiańskiej. Wykluły się dwa pierwsze pisklęta.

W tegorocznym lęgu Nila zniosła, jak prawie co roku, cztery jaja. W weekend wykluły się dwa pierwsze pisklęta, ale w najbliższych godzinach wykluje się również trzecie – w pęknięciu skorupki jaja widać już poruszające się pisklę. Lada dzień do rodzeństwa dołączy też czwarte.

Wkrótce na naszej stronie ogłosimy konkurs na imiona dla nowego pokolenia koszalińskich sokołów.

Skip to content