XII Ogólnopolski Szczyt Energetyczny OSE Gdańsk 2024

Polityka energetyczna państwa wobec kryzysu surowcowego w Europie – taki był główny temat XII Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego OSE GDAŃSK 2024. W debatach uczestniczył reprezentant Miejskiej Energetyki Cieplnej.

Szczyt to jedna z największych ogólnopolskich konferencji energetycznych.

Szczyt to jedna z największych ogólnopolskich konferencji, poświęconych bieżącym zagadnieniom związanym z szeroko pojętą energetyką. W tym roku odbyło się osiem paneli dyskusyjnych podejmujących tematykę wpływu otoczenia geopolitycznego na polski sektor elektroenergetyczny, strategii rozwoju największych operatorów na polskim rynku, stanu zaawansowania projektów jądrowych, nowych rozwiązań na rynku gazu i energii, bezpieczeństwa infrastruktury energetycznej, ciepłownictwa oraz offshore i onshore.

W jednym z paneli dyskusyjnych wziął udział Robert Mania, prezes Miejskiej Energetyki Cieplnej w Koszalinie.

W panelu ,,Nowe ramy prawne dla rozwoju ciepłownictwa i kogeneracji’’ wziął udział Robert Mania, prezes Miejskiej Energetyki Cieplnej w Koszalinie. Uczestnicy podkreślali konieczność współpracy ze wszystkimi instytucjami odpowiedzialnymi za usługi dla mieszkańców, a nade wszystko konieczność przeprowadzenia inwestycji podnoszących bezawaryjność, trwałość i efektywność instalacji oraz elastyczność świadczonych usług.  Omówiono także konieczność „zazielenienia” ciepłownictwa, przed którym stoją potężne wyzwania związane z dekarbonizacją.

Skip to content