Zgoda Urzędu Regulacji Energetyki na nową taryfę

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nową taryfę za ciepło Miejskiej Energetyki Cieplej w Koszalinie. Będzie ona obowiązywała od 1 sierpnia 2021 roku do 31 lipca 2022 roku.

Jak każde przedsiębiorstwo energetyczne, Miejska Energetyka Cieplna w Koszalinie zobowiązana jest co roku występować do Urzędu Regulacji Energetyki o zatwierdzenie taryfy na kolejny okres. URE sprawdza zasadność ponoszonych przez przedsiębiorstwo kosztów i na tej podstawie akceptuje taryfę, albo prosi firmę o dodatkowe wyjaśnienia.

Wprowadzenie nowej taryfy uzasadniają przede wszystkim wysokie koszty wykupu uprawnień do emisji CO2, na co MEC w okresie obowiązywania nowej taryfy będzie musiała wydać 28 mln złotych. Uprawnienia to rodzaj podatku ekologicznego, związanego z polityką klimatyczną Unii Europejskiej, mającą na celu ograniczenie skutków zmian klimatycznych. Jak wiadomo, do zmian klimatu przyczynia się najbardziej emisja dwutlenku węgla ze spalania paliw kopalnych, czyli przede wszystkim węgla, ale też gazu czy ropy. Do kosztów uprawnień należy doliczyć koszt zakupu opału, niezbędnego do produkcji ciepła – 17 mln złotych. Razem daje to 45 mln zł kosztów, które musiały zostać ujęte w taryfie.

Skip to content