​Cel remontów: nieprzerwane dostawy ciepła w sezonie grzewczym

Lato w Miejskiej Energetyce Cieplnej to gorący czas remontów i inwestycji. Mają one na celu zapewnienie bezawaryjnych dostaw ciepła podczas kolejnego sezonu grzewczego.

Jedną z najpoważniejszych inwestycji, która zakończy się w sierpniu, jest modernizacja kotła nr 5 w ciepłowni przy ul. Mieszka I w Koszalinie. Kocioł ten pracuje od 1983 roku i był już bardzo wyeksploatowany, o czym świadczyły liczne awarie. 

Jego modernizacja polega na zastąpieniu dotychczasowych mocno zużytych ekranów komory paleniskowej nowymi ekranami, wykonanymi w technologii ścian szczelnych. Wymienione zostało orurowanie kotła oraz zamontowano nowoczesną aparaturę sterującą i pomiarową. Wszystko razem zapewni bezawaryjną pracę urządzenia. Zwiększy się zatem poziom bezpieczeństwa energetycznego ciepłowni, co dla naszych klientów oznacza jeszcze większą pewność nieprzerwanych dostaw ciepła.  

Modernizacja kotła pozwoli również obniżyć koszty eksploatacji: nie trzeba będzie już usuwać pracochłonnych i kosztownych awarii, powodujących wielodniowe przestoje w pracy kotła. Inwestycja oznacza także zysk dla środowiska: wysoka sprawność kotła, sięgająca powyżej 85%, umożliwi spalanie mniejszej ilości paliwa, a co za tym idzie zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. 

Skip to content