Betlejemskie Światełko Pokoju w MEC Koszalin

Z tradycyjnym Betlejemskim Światełkiem Pokoju odwiedzili nas harcerze Hufca Ziemi Koszalińskiej ZHP. Pięknie dziękujemy za wizytę i gratulujemy utrzymywania tej cudownej tradycji.

Harcerze Hufca Ziemi Koszalińskiej ZHP wręczający świąteczny symbol Adamowi Wyszomirskiemu, członkowi zarządu Spółki.

Światełko to jest symbolem Bożego Narodzenia, ciepła, miłości i pokoju.

Skip to content