Budowa kotłowni gazowej.- ROZSTRZYGNIĘCIE

2019-09-18 14:31:39
Ogłoszenie dodane przez: M.MyzikPrzeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Budowa kotłowni gazowej.Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. (94) 347 44 10,  faks (94) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.plwww.meckoszalin.pl

Zamówienie nr 66/ER-4/PT/2019/NU/PU

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w procedurze uproszczonej na budowę kotłowni gazowej zlokalizowanej w budynku przy ul. Piłsudskiego 30-32 w Koszalinie dla potrzeb ogrzewania budynku przy ul. Waryńskiego 2 w Koszalinie wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji grzewczej, dokonano wyboru Wykonawcy nr 1, tj. Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego EKOTERMBUD Majchrzak Moch Spółka Jawna, ul. Okrężna 2, 75-736 Koszalin, którego oferta zawiera najniższą cenę spośród ofert złożonych w niniejszym postępowaniu.

Realizacja przedmiotu zamówienia zostanie zlecona zgodnie ze złożoną ofertą, za cenę:
wartość netto: 62 000,00 zł
(słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100).
wartość podatku VAT (23%): 14 260,00 zł
(słownie: czternaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych 00//100).
wartość brutto: 76 260,00 zł
(słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych 00/100).

Członek Zarządu
dr Adam Wyszomirski
/podpis na oryginale/
Koszalin, 18.09.2019 r.

Skip to content