Budowa spinki sieci ciepłowniczej wysokich parametrów przez Aleję Monte Cassino od punktu A do punktu B – ROZSTRZYGNIĘCIE

2019-04-10 13:34:06
Ogłoszenie dodane przez: W.MichalakPrzeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Budowa spinki sieci ciepłowniczej wysokich parametrów przez Aleję Monte Cassino od punktu A do punktu B o parametrach 2×168,3/250 L=158,80mb plus kabel ciepłowniczy Flexwell 2×200/310 L=40,00mb oraz przyłącze do budynku przychodni 2×60,3/125 L=19,50mb~~
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. 94  347 44 10    faks  94  347 44 11
e-mail:  przetargi@meckoszalin.plwww.meckoszalin.pl

Zamówienie Nr 13/ER-4/PT/2019/NU/PP    

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia sektorowego, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę spinki sieci ciepłowniczej wysokich parametrów przez Aleję Monte Cassino od punktu A do punktu B o parametrach 2×168,3/250 L=158,80mb plus kabel ciepłowniczy Flexwell 2×200/310 L=40,00mb oraz przyłącze do budynku przychodni 2×60,3/125 L=19,50m, została wybrana oferta, która zawiera najniższą cenę, spośród ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu.
Realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zleci Wykonawcy nr 3, tj. Przedsiębiorstwu Produkcyjno – Handlowemu „ARTEX” Spółka z o.o. ul. Na Skarpie 17; 75-343 Koszalin, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, za cenę ryczałtową:

wartość netto: 596 000,00 zł
(słownie: pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100)
wartość podatku VAT (23%): 137 080,00 zł
(słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy osiemdziesiąt złotych 00/100)
wartość brutto: 733 080,00 zł
(słownie: siedemset trzydzieści trzy tysiące osiemdziesiąt złotych 00/100). 
   

Członek Zarządu
dr Adam Wyszomirski
/podpis na oryginale/

Koszalin, dnia 10.04.2019 r

Skip to content