Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dla zadania pn. Przebudowa istniejącej osiedlowej sieci ciepłowniczej kanałowej wysokich parametrów 2xDn250 na sieć z rur preizolowanych od punktu „A” przy ul. Broniewskiego do komory KD-40 w Koszalinie (przejście przez ulice Piłsudskiego i Traugutta) wraz z uporządkowaniem systemu i demontażami odcinków, które staną się nieczynne.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.

Skip to content