Zamówienie nr 84A/EP/ER/2021/NU/PP – Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla węzła.

Termin składania ofert do dnia 11.01.2022 r. do godziny 15:00.

Załączniki

Skip to content