Koszaliński oddział Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych zaprasza na swoją nową stronę

Działający w Koszalinie oddział Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych uruchomił swoją nową stronę internetową. Zaprasza na nią nie tylko swoich członków.
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych reprezentuje grupę 3.200 techników, inżynierów i naukowców działających w dziedzinie inżynierii środowiska. Celem Zrzeszenia jest rozwijanie techniki i myśli technicznej, podnoszenie i weryfikacja kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia i innych osób. Zrzeszenie dba też o rozwój inżynierii sanitarnej i inżynierii środowiska, służących ochronie środowiska naturalnego.

Nowa strona oddziału funkcjonuje pod adresem http://pzits.koszalin.pl


Koszaliński oddział grupuje trzy koła, działające przy Politechnice Koszalińskiej, Miejskich Wodociągach i Kanalizacji oraz przy Miejskiej Energetyce Cieplnej. MEC ściśle współpracuje z PZITS m.in. przy organizacji seminariów i sympozjów technicznych oraz prezentacji dla studentów Politechniki Koszalińskiej.

Skip to content