Coroczny raport Airly i Onetu o stanie powietrza #Oddychaj Polsko. Polska kiepsko, Koszalin – w najlepszej strefie

Airly, krakowska firma, która zajmuje się monitorowaniem stanu powietrza oraz stopnia zanieczyszczeń, co roku wspólnie z portalem internetowym Onet przygotowuje raport #Oddychaj Polsko. Nasz kraj znów źle wypadł na tle Europy. Za to Koszalin – tradycyjnie dobrze.

Polskie miasta od lat zajmują czołowe miejsca w europejskich statystykach dotyczących stopnia zanieczyszczenia powietrza. Bijemy rekordy przekroczenia dopuszczalnych norm, nie tylko jeśli chodzi o pyły, ale i rakotwórcze związki, jak np. benzoalfapiren. Zanieczyszczenie dotyka nie tylko mieszkańców dużych ośrodków. „Smog w Polsce ma obraz małych miejscowości i wsi” – to zdanie z raportu dobrze obrazuje główną przyczynę zanieczyszczenia powietrza w naszym kraju. To tzw. niska emisja, czyli wszystko to, co wylatuje z pozbawionych jakichkolwiek filtrów przydomowych kominów.

Jak widać, Koszalin jest w najczystszej strefie.

W indywidualnych piecach w domach i kamienicach pali się bowiem nie tylko węglem czy drewnem, ale nader często spala się po prostu śmieci. Zresztą samo spalanie drewna i węgla w takich warunkach powoduje powstawanie szeregu trujących zanieczyszczeń. Dowodem na to nowoczesne osiedla domów jednorodzinnych, wyposażonych w eleganckie kominki, których mieszkańcy jesienią i zimą skarżą się na duszący ich smog.

Szacuje się, że w Polsce co roku z powodu chorób, spowodowanych przez zanieczyszczenie powietrza, przedwcześnie umiera około 46 tysięcy osób.

Niska emisja, mimo że odpowiada w największym stopniu za zanieczyszczenie powietrza również w Koszalinie, nie jest tu na szczęście dominującym zjawiskiem. Dzięki temu, że 60% domów i obiektów w Koszalinie ogrzewanych jest za pośrednictwem ciepła systemowego, którego dostawcą jest Miejska Energetyka Cieplna, mieszkańcy mogą cieszyć się czystym powietrzem.

Skip to content