Członek zarządu Miejskiej Energetyki Cieplnej został doradcą prezydenta Koszalina ds. klimatu i nowoczesnej gospodarki

Prezydent Koszalina Piotr Jedliński powołał Adama Wyszomirskiego, członka zarządu Miejskiej Energetyki Cieplnej w Koszalinie, na stanowisko Doradcy Prezydenta Koszalina ds. Klimatu i Nowoczesnej Gospodarki. To nowa funkcja, kluczowa w kwestii planowania i realizacji polityki klimatycznej i energetycznej Koszalina.
Do zadań Doradcy Prezydenta Koszalina ds. Klimatu i Nowoczesnej Gospodarki należeć będzie koordynacja działań związanych z dostosowaniem rozwoju Koszalina do zmian klimatu i gospodarki. Co to oznacza? Między innymi inicjowanie nowych projektów związanych z efektywnością energetyczną i adaptacją do zmian klimatu, współpraca z Politechniką Koszalińską i innymi ośrodkami akademickimi w zakresie ochrony środowiska, klimatu i zrównoważonego rozwoju, koordynowanie działań związanych z polityką energetyczną miasta, w tym monitorowanie zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, monitorowanie wykonywania usług komunalnych dotyczących efektywności energetycznej, inicjowanie działań mających wpływ na jakość powietrza w Koszalinie, w szczególności inwentaryzacja istotnych źródeł emisji, procesów inwestycyjnych, celów i efektów wynikających ze strategii miasta.

Adam Wyszomirski (z lewej), doradca prezydenta ds. klimatu i nowoczesnej gospodarki, z prezydentem Koszalina Piotrem Jedlińskim.

– Te wszystkie działania oznaczają z jednej strony konieczność wprowadzenia miasta i miejskich firm w nową, ekologiczną epokę. To „zielone” technologie w energetyce, ciepłownictwie, transporcie, każdej branży bez wyjątku. Z drugiej zaś bezwzględna konieczność zapewnienia mieszkańcom Koszalina jak najlepszych warunków do przeprowadzenia tych zmian, ochrona przed ich konsekwencjami. Zmiany klimatyczne są niezaprzeczalnym faktem i albo wspólnie przygotujemy do nich nasze miasto, albo przegramy przyszłość. Przecież wszyscy chcemy, aby Koszalin pozostał miastem o czystym powietrzu, z największym w Polsce obszarem terenów zielonych, ze sprawną gospodarką, aby po prostu był miejscem dobrym do życia – mówi Adam Wyszomirski.

Skip to content