Eksperci są pewni: rozwój ciepłownictwa jedyną realną szansą na ograniczenie smogu

To nie wymiana indywidualnych, starych i trujących pieców na nowe, a inwestowanie w systemy ciepłownicze jest realną szansą na ograniczenie smogu – tak mówią eksperci, cytowani przez Portal Gospodarczy wnp.pl Wprowadzone w wielu miejscowościach programy wymiany indywidualnych starych pieców, będących głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza, to rozwiązanie kosztowne, ale mało skuteczne. Nie eliminuje ono bowiem niskiej emisji, tylko ją ogranicza: nowoczesne piece, spalające wysokiej jakości węgiel, również są przecież źródłami emisji zanieczyszczeń. 

Zamiast więc dopłacać do wymiany pieców, instytucje i samorządy powinny wspierać rozwój ciepłownictwa. To ciepło systemowe jest bowiem skutecznym sposobem na walkę z zanieczyszczeniem powietrza. – Walka ze smogiem powinna opierać się o rozwój ciepła systemowego i likwidację starych pieców węglowych, a wprowadzenie długofalowego wsparcia dla ciepłownictwa z pewnością wpłynie pozytywnie na jego rozwój i poprawi jakość powietrza, którym oddychamy – mówi Krzysztof Smołka, wicedyrektor w Dziale Doradztwa Finansowego Deloitte, cytowany przez Portal Gospodarczy wnp.pl

Samorządowcy dodają, że należałoby wprowadzić obowiązek podłączania się do sieci ciepłowniczych. W praktyce często jest tak, że mimo istnienia takiej możliwości, tylko niewielka część mieszkańców decyduje się na skorzystanie z ciepła systemowego. Ludzie obawiają się kosztów, dlatego wraz z obowiązkiem przyłączania się, konieczne byłoby wprowadzenie dopłat lub ulg dla mieszkańców.

Skip to content