MEC Koszalin z wyróżnieniem Polskiej Izby Ekologii

Miejska Energetyka Cieplna w Koszalinie otrzymała wyróżnienie Polskiej Izby Ekologii w 20. Jubileuszowej edycji Konkursu „Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2021”.

To odznaczenie zostało przyznane w kategorii „ochrona powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym” za inwestycje proekologiczne:
– Modernizacja kotła WR 25 nr 7 zainstalowanego w kotłowni FUB na kocioł opalany gazem ziemnym GZ 50,
– Nowa instalacja oczyszczania spalin.

Koszalin to jedno z miast o najczystszym powietrzu w Polsce – indeks jakości powietrza waha się pomiędzy bardzo dobry a dobry. Dzięki temu, że około 60% obiektów i domów mieszkalnych w mieście korzysta z ciepła systemowego, dostarczanego przez Miejską Energetykę Cieplną, Koszalin od lat przoduje w rankingach miast o najczystszym powietrzu.

MEC od 2019 roku prowadziła w obu swoich ciepłowniach wielomilionową inwestycję w nowy system odpylania w technologii filtrów workowych wraz z modułem odsiarczania, co pozwoliło praktycznie całkowicie zlikwidować emisję pyłów i spełnić w tym względzie wymogi unijne 10 lat przed czasem. Kolejnym etapem ograniczania emisji z miejskich ciepłowni, tym razem odpowiedzialnego za efekt cieplarniany dwutlenku węgla, jest przebudowa jednego z kotłów węglowych na gazowy – przy spalaniu tego paliwa emisja CO2 jest o wiele niższa, niż w przypadku węgla.

Skip to content