MEC zaopatruje w ciepło i ciepłą wodę coraz większą liczbę odbiorców

Koszalin cały czas się rozwija,  powstają nowe budynki mieszkalne, które potrzebują oprócz innych mediów ciepła i ciepłej wody. Miejska Energetyka Cieplna odpowiada na te potrzeby i realizuje nowe podłączenia. Dotyczy to również podłączania budynków już istniejących.

W  2020 roku MEC zrealizowała szereg inwestycji związanych z wyposażeniem budynków mieszkalnych w centralną ciepłą wodę. Podejmowane w tym zakresie działania MEC wynikają z przyjętego wspólnie z największymi koszalińskimi spółdzielniami, deweloperami oraz wspólnotami mieszkaniowymi planu zaopatrzenia mieszkańców w tę najbardziej bezpieczną i wygodną formę podgrzewania wody.

Ciepło, tzw. Technologiczne, popłynęło m.in. do tak bardzo oczekiwanego przez mieszkańców amfiteatru, którego rozbudowa i modernizacja właśnie trwa.

Spełnienie oczekiwań mieszkańców Koszalina, które podnosi standard lokali i komfort życia możliwe jest dzięki opracowanej przez MEC strategii przewidującej sukcesywną likwidację grupowych węzłów cieplnych. Do budynków zasilanych z tych węzłów doprowadzana jest sieć ciepłownicza (wysokoparametrowa), a budynki wyposażane są w indywidualne węzły cieplne dwufunkcyjne, umożliwiające dostawę ciepłej wody użytkowej. Dzięki temu coraz większa liczba mieszkańców, korzystających dotychczas tylko z funkcji ogrzewania, korzystać może również z ciepłej wody. 

Ogółem MEC podłączył w 2020 roku obiekty o łącznej mocy przekraczającej 1,5 MW.

Skip to content