Miejska Energetyka Cieplna na Ogólnopolskim Kongresie Energetyczno-Ciepłowniczym POWERPOL

W Warszawie zorganizowano Ogólnopolski Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy POWERPOL. XXIV edycja Kongresu poświęcona była polityce energetycznej państwa wobec kryzysu surowcowego w Europie. W spotkaniach uczestniczył przedstawiciel Miejskiej Energetyki Cieplnej w Koszalinie.

Podczas Kongresu odbyło się pięć paneli dyskusyjnych, podejmujących tematykę wpływu otoczenia geopolitycznego na polski sektor elektroenergetyczny oraz zakresu działań, pozwalających na wyjście z kryzysu surowcowego, wywołanego wojną na  Ukrainie. Prezentowano również nowoczesne rozwiązania i koncepcje w energetyce. Obrady rozpoczęły się od omówienia planu transformacji branży energetycznej oraz polityki energetycznej państwa. Dużo uwagi poświęcono tematyce kosztów transformacji oraz konieczności przeniesienia ich na klienta końcowego.

Jeden z paneli dyskusyjnych poświęcony był sytuacji branży ciepłowniczej i stojących przed nią wyzwań.

W panelu  „Rynek ciepła i kogeneracji” uczestniczył jako jeden z prelegentów Robert Mania, prezes zarządu Miejskiej Energetyki Cieplnej w Koszalinie. Rozmawiano o wyzwaniach stojących przed ciepłownictwem w kontekście transformacji technologicznej branży, wprowadzania nowych źródeł (pompy ciepła, OZE, ciepło odpadowe) oraz pułapu cen, które rynek gotów jest zaakceptować za te usługi.

W panelu „Rynek ciepła i kogeneracji” uczestniczył jako jeden z prelegentów Robert Mania, prezes zarządu Miejskiej Energetyki Cieplnej w Koszalinie.

Odniesiono się również do Europejskiego Zielonego Ładu: RED II oraz roli gazu w docelowym modelu ciepłownictwa systemowego i indywidualnego. Dużo uwagi poświęcono racjonalnemu przemodelowaniu rynku ciepła, określono skalę rozwoju systemów prosumenckich i ich wpływu na ciepłownictwo, podkreślono również konieczność zwiększenia efektywności energetycznej instalacji oraz znaczącego wpływu termomodernizacji budynków na koszty ciepła. Podkreślono konieczność znalezienia rozwiązań systemowych dla średniej wielkości instalacji, które nie mogą liczyć na dofinansowanie z funduszy unijnych i nie należą do dużych koncernów energetycznych.

Skip to content