Miejska Energetyka Cieplna na VII Ogólnopolskim Szczycie Gospodarczym

Lublin był gospodarzem tegorocznej, siódmej edycji Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2021. Spotkanie, którego głównym organizatorem było Europejskie Centrum Biznesu, poświęcone zostało filarom polskiej gospodarki przyszłości. Jednym z uczestników szczytu była Miejska Energetyka Cieplna w Koszalinie.

Jednym z ekspertów, którzy wzięli udział w panelu dyskusyjnym poświęconym roli samorządu lokalnego, był prezes zarządu Miejskiej Energetyki Cieplnej w Koszalinie, Robert Mania.

Szczyt objęty został honorowym patronatem przez marszałek sejmu, premiera oraz kilkadziesiąt ministerstw, urzędów i agencji rządowych, a także przez kilkanaście samorządów poszczególnych województw i miast, jak również branżowych organizacji. Podczas tegorocznej edycji koncentrowano się na filarach polskiej gospodarki przyszłości, czyli branżach, firmach i instytucjach, które swoją działalnością przyczyniają się do rozwoju gospodarczego kraju. Dyskutowano o zabezpieczeniu polskiej gospodarki podczas pandemii pod kątem ryzyk, wynikających z niepewności inwestycyjnej, sytuacji międzynarodowej, bezpieczeństwa gospodarczego, energetycznego i finansowego.

Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy zorganizowano w filharmonii w Lublinie.

W panelu dyskusyjnym poświęconym roli samorządu lokalnego w roli eksperta uczestniczył prezes zarządu Miejskiej Energetyki Cieplnej w Koszalinie, Robert Mania. Rozmawiano o realizowanych i planowanych inwestycjach samorządowych w kontekście nowej perspektywy finansowej UE. Poruszono problem smogu i walki z nim, jako sprawy trudniejszej do rozwiązania, niż się spodziewano. Dyskutowano także o współpracy biznesu i samorządu, a także polityce klimatycznej UE i działań, możliwych do podjęcia na poziomie samorządów, a związanych z gospodarką wodną, gospodarką odpadami, elektromobilności czy niskiej emisji.

Skip to content