Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla sieci, przyłącza i węzła w podziale na 2 zadania.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.

Załączniki

Skip to content