Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla sieci, przyłącza i węzła w podziale na 2 zadania.

Termin składania ofert do dnia 21.10.2021 r. do godziny 15:00

Załączniki

Skip to content