Zadanie nr 1. Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów 2×60,3/125 o długości 10,2 m z rur preizolowanych do budynku mieszkalnego przy ul. Konstytucji 3 Maja, dz. nr 195/6, obr. 0021 w Koszalinie. Zadanie nr 2. Budowa węzła dwufunkcyjnego dla potrzeb c.o. i c.w.u. dla budynku mieszkalnego przy ul. Konstytucji 3 Maja, dz. nr 195/6, obr. 0021 w Koszalinie.

Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dla zadania pn. Przebudowa istniejącej osiedlowej sieci ciepłowniczej kanałowej wysokich parametrów 2xDn250 na sieć z rur preizolowanych od punktu „A” przy ul. Broniewskiego do komory KD-40 w Koszalinie (przejście przez ulice Piłsudskiego i Traugutta) wraz z uporządkowaniem systemu i demontażami odcinków, które staną się nieczynne.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.

Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dla zadania pn. Budowa węzła dwufunkcyjnego dla potrzeb c.o. i c.w.u. współpracującego z układem fotowoltaiki dla projektowanego budynku wielorodzinnego TBS przy ul. Wenedów zlokalizowanego na działce nr 244/53 w obrębie nr 22 w Koszalinie.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Skip to content