Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na zadania: Zadanie nr 1 pn. Dostawa urządzeń Cisco. Zadanie nr 3 pn. Dostawa sprzętu komputerowego.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w zakresie zadań nr 1 i 3.

Załączniki

Skip to content