Opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, na budowę przyłącza ciepłowniczego do budynku nr 13 na terenie Jednostki Wojskowej w Koszalinie przy ul. Wojska Polskiego 66.

Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Załączniki

Skip to content