Budowa osiedlowej sieci cieplnej wysokich parametrów 2xDn400/560 na odcinku między punktami A – B połączenia z siecią cieplną napowietrzną 2xDn400 przy ul. Franciszkańskiej w Koszalinie, dz. nr 277/43 obręb 11, o parametrach: 2xDn400/560, L=51,75m.

Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Załączniki

Skip to content