Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dla zadania pn. Budowa węzła dwufunkcyjnego dla potrzeb c.o. i c.w.u. współpracującego z układem fotowoltaiki dla projektowanego budynku wielorodzinnego TBS przy ul. Wenedów zlokalizowanego na działce nr 244/53 w obrębie nr 22 w Koszalinie.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Skip to content