Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla przyłącza i węzłów w podziale na 3 zadania.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.

Załączniki

Skip to content