Dostawa 2 kompletów odżużlaczy zgrzebłowych dla kotła WR 25 nr 6 zainstalowanego w kotłowni DPM Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie.

Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Załączniki

Skip to content