Modernizacja (konwersja) kotła węglowego typu WR 25 nr 7 zainstalowanego w Kotłowni FUB ul. Słowiańska 8 w Koszalinie na kocioł opalany gazem ziemnym.

Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Załączniki

Skip to content