Nowa mapa drogowa dla rozwoju polskiego sektora energetycznego

2 lutego 2021 r. to nowa ważna data dla polskiego sektora paliwowo-energetycznego. Po 12 latach od ustanowienia poprzedniej polityki, przyjęto nowy dokument strategiczny, wyznaczający kierunki rozwoju tego sektora. Polityka Energetyczna Polski 2040 (PEP2040) stanowi jasną wizję strategii Polski w zakresie transformacji energetycznej, tworząc oś dla programowania środków unijnych związanych z sektorem energii jak i realizacji potrzeb gospodarczych wynikających z osłabienia gospodarki pandemią COVID-19.

Polska energetyka do 2040 roku przejdzie transformację, która ma być oparta na trzech filarach:

1) Sprawiedliwa transformacja – oznacza zapewnienie nowych możliwości rozwoju, w tym nowych miejsc pracy i gałęzi przemysłu, regionom i społecznościom, które najbardziej zostały dotknięte negatywnymi skutkami przekształceń w związku z niskoemisyjną transformacją energetyczną. 

2) Zeroemisyjny system energetyczny – to kierunek długoterminowy, w którym zmierza transformacja energetyczna. Zmniejszenie emisyjności sektora energetycznego będzie możliwe dzięki wdrożeniu energetyki jądrowej, energetyki wiatrowej na morzu, a także zwiększeniu roli energetyki rozproszonej i obywatelskiej.

3) Dobra jakość powietrza – zostanie osiągnięta dzięki inwestycjom w transformację sektora ciepłowniczego, elektryfikację transportu oraz promowanie domów pasywnych i zeroemisyjnych (wykorzystujących lokalne źródła energii). Zapewnienie czystego powietrza będzie miało pozytywny wpływ na zdrowie całego społeczeństwa.

Wykres przedstawiający strukturę wykorzystania nośników ciepła – prognoza na 2030 rok. Źródło: Magazyn Ciepła Systemowego

Do 2030 roku emisja gazów cieplarnianych ma zostać zmniejszona o ok. 30 proc. w stosunku do 1990 roku. Wykorzystanie węgla w gospodarce będzie redukowane w sposób zapewniający sprawiedliwą transformację – prognozowany udział węgla w miksie energetycznym ma wynieść 37,5-56 proc. w 2030 roku oraz  11-28 proc. w roku 2040. Zostanie rozbudowana infrastruktura gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw ciekłych.  Do 2040 roku wszystkie gospodarstwa domowe będą zaopatrywane w ciepło poprzez dostawy ciepła systemowego oraz wytwarzane przez zero- lub niskoemisyjne źródła indywidualne.

Więcej informacji na temat nowej Polityki Energetycznej Polski 2040 zapraszamy na stronę Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Skip to content