Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dla zadania pn. „Budowa serwerowni w budynku MEC w Koszalinie”.

Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Załączniki

Skip to content