Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dla zadania pn. Budowa przyłącza wysokich parametrów do projektowanego budynku usługowo – handlowego przy ul. Morskiej, dz. nr 12/2 i 12/3, obr. 0010 w Koszalinie.

Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Załączniki

Skip to content