Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w podziale na zadania.

Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Załączniki

Skip to content