Otwarcie Pracowni Kompetencji Miękkich na Politechnice Koszalińskiej

Na Wydziale Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej odbyło się uroczyste otwarcie nowopowstałej Pracowni Kompetencji Miękkich. Sala zyskała nowe, kompleksowe wyposażenie z okazji 30-lecia wydziału i będzie służyć studentom Wydziału Nauk Ekonomicznych PK. Dzięki temu studenci będą mogli korzystać z najnowocześniejszych rozwiązań dydaktycznych.

Uroczyste przecięcie wstęgi przez przedstawicieli uczelni, samorządu, MWiK Koszalin oraz MEC Koszalin.

Ten wyjątkowy projekt jest efektem współpracy pomiędzy Politechniką Koszalińską a Miejską Energetyką Cieplną sp. z o.o. w Koszalinie oraz Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją sp. z o.o. w Koszalinie. MEC ściśle współpracuje z Politechniką Koszalińską i jej poszczególnymi wydziałami, w tym Wydziałem Nauk Ekonomicznych. Absolwenci Politechniki od lat stanowią trzon kadry technicznej i kierowniczej spółki.

Skip to content