Podajemy ceny ciepła z rekompensatą

Jak informowaliśmy, niektórzy odbiorcy ciepła systemowego, dostarczanego w Koszalinie i Sianowie przez Miejską Energetykę Cieplną, będą płacić od 1 października 2022 roku do 30 kwietnia 2023 roku niższe stawki za wytworzone ciepło.

W związku z wejściem w życie 20 września 2022 r. ustawy z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, ceny ciepła z rekompensatą (stosowane w okresie od 1 października 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r.) dla grupy źródeł ciepła w Koszalinie i grupy źródeł ciepła w Sianowie wynoszą:

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe i stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe w okresie obowiązywania rekompensaty pozostaje bez zmian, czyli jest liczona według stawek opłat właściwych dla grup taryfowych zgodnie z obowiązującą od 1 sierpnia 2022 r. XVIII Taryfą dla ciepła.

Skip to content