Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy OSG 2022 – o bezpieczeństwie i nowych wyzwaniach

W Lublinie trwał Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy, coroczne spotkanie poświęcone największym bieżącym wyzwaniom gospodarczym i politycznym. Obecny na nim był przedstawiciel Miejskiej Energetyki Cieplnej w Koszalinie.

Szczyt odbywał się pod hasłem Państwo – Gospodarka – Bezpieczeństwo: Wojna w Europie. Polska w obliczu nowych wyzwań. Tegoroczna edycji koncentrowała się na filarach polskiej gospodarki przyszłości, czyli branżach, firmach i instytucjach, które swoją działalnością przyczyniają się do rozwoju gospodarczego kraju. Dyskusje dotyczyły zabezpieczenia polskiej gospodarki w dobie wojny na Ukrainie, pod kątem konsekwencji gospodarczych wynikających z wojny oraz zamrożenia relacji handlowych z Rosją. Dużo uwagi poświęcono bezpieczeństwu narodowemu, gospodarczemu, energetycznemu i finansowemu.

Jedna z dyskusji podczas tegorocznego Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego.
Dyskusja podczas panelu „OZE i czyste ciepło jako priorytetowe kierunki zielonej transformacji”. Jednym z prelegentów był Robert Mania, szef MEC Koszalin.

W szczycie uczestniczył, jako jeden z prelegentów, prezes Miejskiej Energetyki Cieplnej w Koszalinie, Robert Mania. Brał udział w panelu „OZE i czyste ciepło jako priorytetowe kierunki zielonej transformacji”. Podczas dyskusji poruszono kwestie związane z ustawą 10H, potencjałem energetyki wiatrowej i fotowoltaiki, programami NFOŚiGW dla energetyki i odbiorców indywidualnych, magazynowaniem energii, dostosowaniem sfery prawnej, organizacyjnej i technicznej do rozwoju energetyki rozproszonej.

Skip to content